Behandlingsinnehåll

Behandlingen utgår från personens individuella situation och personliga förutsättningar. Tillsammans upprättas en strukturerad genomförandeplan med ett behandlingsschema. Här kommer det ingå daglig sysselsättning, aktiv fritid, behandlingssamtal, KBT terapi, rePulse, MI, 12-steg, lösningsfokuserat arbete och övriga behandlande inslag. Utöver det tillkommer att all personal arbetar för att skapa goda terapeutiska relationer med stödjande samtal i vardagen.

Målsättningen är att all planering och behandling involverar och motiverar klienten till ett aktivt deltagande. Kontaktpersonen och ungdomen formulerar tillsammans mål och strategier som ska användas för att nå de uppsatta målen i behandlingsplanen.

Utöver de behandlande inslagen kommer ungdomen erbjudas återkommande utvärderings- och uppföljningssamtal med möjlighet uttrycka hur behandlingen upplevs. Dels hur de uppsatta målen känns och hur möjligheten ser ut för att nå dem.

Skapa en positiv fritid

Verksamheterna erbjuder en aktiv fritid genom att tillsammans ta reda på vad ungdomen är intresserad av. I anslutning till våra HVB i Skåne och Småland finns ett stort utbud av naturnära aktiviteter som fiske, naturupplevelser och viltvård. I lokalerna finns även möjlighet att laga mat och baka.

I närområdet finns diverse olika idrotter så som fotboll, hockey och motorsport. Vi uppmuntrar och och möjliggör även att tillvarata andra intressen som snickeri, slöjd och pyssel. Verksamheten kommer att använda sig av en meningsfull sysselsättning som aktiv del i behandlingsarbetet.

Väcka drömmar till liv

Ett stort inslag i vår HVB-verksamhet är projekt som drivs av ungdomar med stöd av personalen. Vi tror det är viktigt att ungdomar får följa sina drömmar och fördjupa sina intressen. Genom att varje vecka få utveckla och bygga på sitt projekt ökar motivationen till att göra livsförbättringar. Det förbättrar även chansen att fortsätta i rätt riktning efter att behandlingen är slut.

Vi har exempelvis haft bilprojekt, mopedprojekt, studioprojekt och olika datorprojekt. Vi tror helt enkelt att drömmar måste väckas till liv igen. Modet ska stärkas för att våga följa dem, och möjligheter måste ges för att förverkliga dem.

Multisystemiskt förhållningssätt

Nätverket, eller systemet, är allt som finns runt individen. För att skapa en långsiktig förändring tror vi att systemet på något vis måste behandlas eller beröras. Exempelvis jobbar vi på olika sätt med familjer. Vi besöker dem, har samtal och tar emot besök till oss. Vi tar även med vänner på aktiviteter eller skapar dem tillsammans. På så vis kan vi lyckas föra ut en positiv kraft i systemet.

På 9VB tror vi att en varaktig förbättring endast kan skapas genom att arbeta multisystemiskt. Att så gott det går bearbeta ungdomens hela närhet.