Behandlingsinnehåll

Behandlingen utgår från klientens egna individuella situation och personliga förutsättningar. Tillsammans med klienten upprättas en strukturerad genomförandeplan med ett behandlingsschema. Här kommer det ingå daglig sysselsättning, aktiv fritid, behandlingssamtal, KBT terapi, rePulse, MI, lösningsfokuserat behandlingsarbete och övriga behandlande inslag. Utöver det tillkommer att allt personal arbetar för att uppnå goda terapeutiska relationer med stödjande och behandlande samtal i vardagen. Målsättningen är att all planering och behandling involverar och motiverar klienten till ett aktivt deltagande. Kontaktperson och klient formulerar tillsammans behandlingsmål och strategier som ska användas för att nå de uppsatta målen i behandlingsplanen.

Utöver de behandlande inslagen kommer klienten erbjudas återkommande utvärderings- och uppföljningssamtal där personen får möjlighet till att uttrycka hur behandlingen upplevs. Dels hur de uppsatta målen känns och hur möjligheten ser ut för att nådem.

Verksamheterna strävar efter att erbjuda en aktiv fritid genom att tillsammans med varje klient ta reda på vad den är intresserad av. I anslutning till Våra HVB i Skåne och vårt HVB i Småland finns ett stort utbud av naturnära aktiviteter som fiske, naturupplevelser och viltvård. I lokalerna finns möjlighet till matlagning och bakning.

I närområdet finns möjlighet att utöva diverse olika idrotter så som fotboll, hockey och motorsport. Det finns också möjlighet att tillvarata andra intressen som snickeri, slöjd och pyssel. Verksamheten kommer att använda sig av möjligheten till att skapa en meningsfull sysselsättning som en aktiv del i behandlingsarbetet.

Ett stort inslag i just vår HVB-Verksamhet är projekt som drivs av ungdomar med stöd av personalen. Vi tror att det är viktigt att ungdomar får jaga sina drömmar och syssla med sina intressen. Genom att varje vecka få utveckla och bygga på sitt projekt tror motivationen till att göra livsförbättringar ökar. Även chanserna till att förbli i en konstruktiv process efter att insatsen är slut.

Helt enkelt tror vi att drömmar måste tändas igen, möjligheter att jaga dem måste ges och modet måste stärkas.

Vi har exempelvis haft bilprojekt, mopedprojekt, studioprojekt och även datorprojekt.

Multi Systemiskt förhållningssätt

Nätverket eller Systemet är allt som finns runt omkring individen. För att skapa en varaktig förändring tror vi att systemet på något vis måste behandlas eller beröras. Exempelvis jobbar vi på olika sätt med familjer. Vi besöker dem, har samtal och familjer kommer även till oss. Vi tar även med vänner på aktiviteter eller skapar dem tillsammans. På så vis kan vi lyckas föra ut en positiv kraft i systemet.

9vB tror att en varaktig förbättring endast kan skapas genom att bearbeta hela systemet, så gott det går. Vi försöker lyckas med detta på många olika sätt.