VÅRA HVB

9vB driver 3 stycken HVB. 2 ligger i hjärtat av Skåne och ett HVB gränsar till Smålands skogar. Dessa har mycket gemensamt men är ändå väldigt unika på sina sätt. Familjär atmosfär och delaktighet är det som för dem samman!

Vår idé är att vara en platt organisation med mycket närhet inom och utom organisationen. Detta möjliggör samarbete över gränser där expertisen kan delas ut där den behövs. Verksamheterna jobbar med HVB i Skåne och ett HVB på gränsen till Småland för ungdomar med missbruk, som provat på droger, som har problem med skola, relationer eller liknande. Vi erbjuder kontakt med psykolog, terapeut, behandlare och psykiatriker. Vi kan även göra utredning på HVB med hjälp av vårt team. Allt för att få rätt hjälp så snabbt som möjligt!

Välkomna att läsa mer om Lovisagården HVB, Aminagården HVB & Valeriegården HVB

I närheten av Malmö, Lund och Helsingborg, alltså mitt i Skåne, ligger Lovisagården HVB vackert beläget i den lilla byn Vittskövle utanför Svalöv omgärdat av vacker natur och böljande fält. Byggnaden uppfördes ursprungligen som en skola för barnen i byn men har idag renoverats till modern standard med ljusa rum, moderna möbler och öppna ytor. Det finns flera sällskapsytor för gemensamma aktiviteter, ett fullutrustat gym med fria vikter och konditionsträning. I trädgården finns ett växthus med odlingsmöjligheter samt en snickarbod med verktyg och arbetsbänkar. I anslutning till Lovisagården finns ett stort utbud av naturnära aktiviteter som fiske, naturupplevelser och viltvård.

Hos oss finns det 6 platser i en lantlig miljö med närhet till natur och aktiviteter. Verksamheten riktar sig mot ungdomar, pojkar, 14 till 19 år som har begynnande missbruk, vistas i olämpliga miljöer och som har begått enstaka brott, provat på droger, eller har ett utåtagerande beteende. De kan också ha svårigheter med gränsdragningar, sociala relationer samt neuropsykiatrisk problematik.

Lovisagården HVB Skåne ligger utanför Svalöv i lantlig miljö. Liten ungdomsgrupp i ett stort och trivsamt hus med närhet till natur och aktiviteter.

 • 6 Platser
 • Provat på droger
 • Pojkar 14–19 år
 • Kriminalitet
 • Begynnande missbruk
 • Svårt med gränser
 • Utåtagerande beteende
 • Neuropsykiatrisk diagnos

Föreståndare Emma Canova

010-1502132

Bitr. föreståndare Diana Koroknai Palmgren

010-1502133

huset3

Före detta Hassela Skomakaren nu Aminagården är ett HVB i Skåne, centralt beläget i Eslöv, nära till kollektivtrafik, skolor och service. Vi har 10 platser för ungdomar i åldern 15-19 år, efter placeringen har vi möjlighet att erbjuda träning i eget boende i form av stödboende.

Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik och ungdomar som är på väg att hamna i missbruk eller kriminalitet. Det gemensamma är att vardagen inte fungerar hemma eller på tidigare boende. Aminagården tar även emot ungdomar som är i behov av utslussning efter placeringar längre hemifrån.

Målet med vår insats är att ungdomarna ska ha en trygg, utvecklande och kärleksfull tillvaro under tiden hos oss.  Genom att ge den unge kunskaper om sig själv, sin historia och sin aktuella situation rustas den unge för ett fungerande socialt liv efter placeringen.

För att underlätta relationsskapandet arbetar och bor vi med ungdomarna flera dygn i sträck. Alla ungdomar går i grundskola eller gymnasium utanför boendet. Vårt arbete utgår ifrån Rädda Barnens TMO, trauma medveten omsorg, där fokus läggs på trygghet, relationer och coping. Vi arbetar också med normalisering där ungdomarna får vara med och ta del av de vardagliga sysslorna i hemmet och genom uppmuntran till fritidssysselsättning utanför hemmet.

Vårt arbete bedrivs av behandlingspedagoger och socionomer med mottot:

Det finns inga hopplösa fall, bara hopplösa situationer, och situationer kan förändras.

Aminagården HVB i Eslöv, nära till kollektivtrafik, skolor och service.

 • 8 Platser
 • Normbrytande beteende
 • Pojkar & tjejer 15 –19 år
 • Relationsproblematik
 • Psykosocial problematik
 • Provat på droger
 • Vistas i olämpliga miljöer
 • NPF miljöer

Föreståndare Emma Canova

010-1502132

Bitr. föreståndare Moa Lundbrant

010-1502134

hammer-img

Virsegården, nu Valeriegården HVB är ett HVB beläget i Åsljunga utanför Örkeljunga. Helt enkelt ett HVB på gränsen till Småland i skogarna.  Här bor vi tillsammans strax utanför centrum på en lugn skön tomt mitt i skogen. Lokalerna ljusa och fräscha med stora sällskapsytor och moderna möbler. Alla rum är individuellt inredda och skapar känslan av värme och en hemlik miljö. Samtliga rum har dusch och toalett.

Hos oss bor killar och tjejer mellan 14 och 19 år med psykosocial problematik, neuropsykiatriska svårigheter, riskbeteende gällande missbruk eller kriminalitet och sociala svårigheter. Det gemensamma är att vardagen för dessa ungdomar inte fungerar hemma eller på tidigare boende.
För att skapa trygghet och förutsägbarhet för våra ungdomar arbetar vi med en väl avvägd personalstyrka under längre perioder i sträck, och kopplar alltid en specifik behandlare till varje enskild ungdom. Vi fokuserar på att skapa de där livsviktiga relationerna som ungdomen behöver för att komma vidare i sin egen utvecklingsprocess.

Alla våra ungdomar har skola eller praktik utanför boendet och får därigenom stöttning och träning i sin sociala förmåga. Därtill eftersträvar vi att alla hos oss, personal som ungdomar, hjälper varandra med sysslor i hemmet. Vi lagar mat tillsammans, städar, handlar och gör aktiviteter tillsammans.
Våra ungdomar har tillgång till gym och egenvalda aktiviteter på orten. Här finns ett rikt naturliv med sjöar, skog, stall.

All personal är handplockad för att matcha vår vision, och tillsammans har vi god kompetens och lång erfarenhet av arbete med barn och unga.

Om ni behöver Akutplacering på HVB i Skåne eller Småland kan vi hjälpa er. Vi kan göra en kartläggande utredning och planera framtida behandling. Vi kan ta emot med kort varsel, dygnet runt 365 dagar om året. Vi hämtar även ungdomen i hela Sverige inom 24 timmar.

Valeriegården HVB Åsljunga nära Örkeljunga. Lugn och ro är kännetecknet.

 • Akutplaceringar 24/7
 • 8 Platser
 • NPF
 • Pojkar & flickor 14-19 år
 • Insluss efter SIS
 • Psykosocial problematik-placering
 • Riskbeteende
 • Vistas i olämpliga miljöer missbruk eller kriminalitet

Valeriegården 010-3445940

Tf Föreståndare Joakim Nilsson

010-1502131

 

Exempel på vilka placeringar vi kan ta emot inom 9vB

 • Klienten har tidigare varit placerad på institution och behöver omplaceras och motiveras till vidare stödinsatser.
 • Klienten behöver stöd och motivation för att ta emot behandling för att inte fortsätta att utsätta sig för risker kopplat alkohol, narkotika eller andra droger samt annat socialt nedbrytande beteende.
 • Klienten har svårigheter med destruktiva sociala relationer eller ett destruktivt beteendemönster.
 • Klienten är i behov stöd och motivation för att ta emot behandling i syfte till att kunna hantera och förstå socialt beteende och sociala koder för att inte hamna i impulsivt, destruktivt beteende.
 • Klienten har svårigheter kopplat till att upprätta hålla en sysselsättning och behöver stöd och motivation i det.
 • Klienten behöver stöd och behandling för att utveckla sin identitet vilket omfattar självbild, självförtroende, identitetsutveckling och kapacitet.
 • Klienten behöver stöd i att arbeta på en ökad tillit och ökad grad av trygghet och stabilitet i förhållande till sig själv och andra.
 • Klienten behöver stöd och behandling för att förstå och hantera sina egna känsloreaktioner. Både i att hantera och uttrycka känslor, positiva och negativa, gentemot sig själv och andra. Klienten behöver stöd i att utveckla förmågan till att dela med sig och komma överens, ha tilltro till andra, förmågan att klara förändringar samt reaktioner på stress.
 • Klienten behöver stöd genom behandling att hantera sinnesstämning, temperament, humör, utbrott samt självbehärskning.
 • Klienten behöver stöd och behandling för återknyta eller förstärka sociala relationer till familj och övrigt nätverk.
 • Klienten kan vara i behov av stöd och behandling inom andra områden och funktioner vilka för socialtjänsten är viktiga delar och som faller under socialtjänstens område.

Syftet och målet med vistelsen på 9vB är att målgruppen ska få ett individanpassat stöd och behandling utifrån sin problematik och genom det få en fungerande social situation där inte längre vård eller behandling är behövlig.

Behandlingen

För att läsa mer om innehållet i vår behandling klicka här!