Våra HVB

Hos oss är det
 • Strukturerad behandling
 • Familjär stämning
 • Små grupper som är väl matchade
 • Viktigt med ett projektarbete
 • Kompetent personal med utbildning

Känn dig som hemma

Vi driver totalt tre HVB, samtliga belägna i hjärtat av Skåne. Alla med det bästa tänkbara läget för förändring. Vi är nämligen små nog att göra stor skillnad. Fördelen med att ha mindre grupper är att vi kan tillgodose varje ungdoms behov. Och skapa en trygg miljö med hemkänsla.

Rätt hjälp vid rätt tillfälle

Vi hjälper ungdomar att hjälpa sig själva. Det kan handla om personer som har problematiska relationer, hamnat snett i skolan, provat på droger, ett missbruk eller liknande situationer.

Vi erbjuder kontakt med psykolog, terapeut, behandlare och psykiatriker. Utöver det gör vi även snabba utredningar på HVB med hjälp av vårt team. Allt för att erbjuda hjälp så snabbt som möjligt.

För att alltid ge rätt vård utifrån situationen har våra hem olika inriktning. Läsa gärna mer om våra olika boenden, för att lära dig hur de skiljer sig åt.

Lovisagården HVB

Lantlig miljö utanför Svalöv, nära natur och aktiviteter. Detta hem har högst personaltäthet och riktar sig till de med störst behov av stöd. Rum för 4 ungdomar, pojkar 14-19 år.

Läs mer »

Aminagården HVB

Beläget i Eslöv, nära till kollektivtrafik, skolor och service. Här finns möjlighet att ta ett större eget ansvar, man bor i eget rum med delad WC. Rum för 6 ungdomar, flickor och pojkar 15-19 år.

Läs mer »

Valeriegården HVB

Lugnt hem i anrikt hotell i centrala Svalöv. Här får de boende enskilda rum med egen WC och dusch. Rum för 6 ungdomar, pojkar och flickor 14-19 år. Möjlighet för akutplaceringar.

Läs mer »

Hur vi jobbar

Vi är en platt och organisk organisation med mycket närhet. Vi lyfter fram våra kollegors kompetenser och jobbar med stor delaktighet i personalgruppen. Detta gör att vi kan samarbeta på ett flexibelt sätt och använda expertisen där den behövs.

Vi är det lilla företaget som är stort nog för att klara av ansvaret, men litet nog att fortfarande bry oss om individen. Ungdomarna inkluderas genom hela behandlingsprocessen, och uppmuntras till att ha egna hobbyprojekt under tiden de bor hos oss. Med datorer, bilar och liknande. Vårt fokus är att skapa goda dagliga rutiner, delaktighet genom husmöten och en aktiv fritid.

Syfte och mål

Under vistelsen på 9VB ska ungdomen få ett individanpassat stöd och behandling utifrån sin problematik. Syftet är att få en fungerande social situation där vård eller behandling inte längre behövs.

Vi arbetar med att skapa en lyckad vårdkedja. En placering på Lovisagården inleds med att gemensamt sätta mål. Strävan med dessa är att ungdomen efter en kortare tid har tillräckligt med verktyg och strategier för att klara sig lite mer självständigt. Då är det möjligt att flyttas vidare till Aminagården och sedan ut i ett stödboende.

Målet med insatserna är att stärka ungdomen tillräckligt mycket för att kunna flytta hem till sin familj igen – eller en egen lägenhet och fortsätta livet självständigt.

Exempel på vilka placeringar vi tar emot

 • Ungdomen har tidigare varit placerad på institution och behöver omplaceras och motiveras till vidare stödinsatser.
 • Ungdomen behöver stöd och motivation för att ta emot behandling för att inte fortsätta att utsätta sig för risker kopplat till alkohol, narkotika eller andra droger samt annat socialt nedbrytande beteende.
 • Ungdomen har svårigheter med sociala relationer eller ett destruktivt beteendemönster.
 • Ungdomen är i behov stöd och motivation för att ta emot behandling i syfte till att kunna hantera och förstå socialt beteende och sociala koder för att inte hamna i impulsivt, destruktivt beteende.
 • Ungdomen har svårigheter kopplat till att upprätta hålla en sysselsättning och behöver därför stöd och motivation.
 • Ungdomen behöver stöd och behandling för att utveckla sin identitet vilket omfattar självbild, självförtroende, identitetsutveckling och kapacitet.
 • Ungdomen behöver stöd i att arbeta på en ökad tillit och ökad grad av trygghet och stabilitet i förhållande till sig själv och andra.
 • Ungdomen behöver stöd och behandling för att förstå och hantera sina egna känsloreaktioner. Både i att hantera och uttrycka känslor, positiva och negativa, gentemot sig själv och andra. Klienten behöver stöd i att utveckla förmågan till att dela med sig och komma överens, ha tilltro till andra, förmågan att klara förändringar samt reaktioner på
 • Ungdomen behöver stöd genom behandling att hantera sinnesstämning, temperament, humör, utbrott samt självbehärskning.
 • Ungdomen behöver stöd och behandling för återknyta eller förstärka sociala relationer till familj och övrigt nätverk.
 • Ungdomen kan vara i behov av stöd och behandling inom andra delar som faller under socialtjänstens områ