Våra HVB

På våra HVB är det:
 • Strukturerad behandling
 • Familjär stämning
 • Små grupper som är väl matchade
 • Viktigt med ett projektarbete
 • Kompetent personal med utbildning

Kort om våra HVB

9vB driver tre stycken HVB. Två ligger i hjärtat av Skåne och ett gränsar till Smålands skogar. Dessa har mycket gemensamt men är ändå väldigt unika. Familjär atmosfär och delaktighet är det som för dem samman.

Hur vi jobbar

Vår idé är att vara en platt och organisk organisation med mycket närhet inom och utom organisationen. Vi lyfter fram våra kollegors kompetenser och jobbar med delaktighet i personalgruppen. Detta möjliggör samarbete över gränser där expertisen kan delas ut där den behövs. Vi är det lilla företaget som är stort nog för att klara av ansvaret men litet nog att fortfarande bry oss! Ungdomar inkluderas genom hela behandlingsprocessen och uppmuntras till att ha egna projekt under tiden de bor hos oss. Projekt så som bilprojekt, datorprojekt och liknande. Vidare läggs stort fokus på de dagliga rutinerna, delaktighet genom husmöten och en aktiv fritid!

Lovisagården HVB

Lovisagården HVB Skåne ligger utanför Svalöv i lantlig miljö. Liten ungdomsgrupp i ett stort och trivsamt hus med närhet till natur och aktiviteter.

Läs mer »

Aminagården HVB

Aminagården HVB i Eslöv, nära till kollektivtrafik, skolor och service.

Läs mer »

Valeriegården HVB

Valeriegården HVB Åsljunga nära Örkeljunga. Lugn och ro är kännetecknet.

Läs mer »

Kort om våra HVB

Våra HVB i Skåne och Småland jobbar för ungdomar som har ett missbruk, provat på droger, problem med skolan, problematiska relationer eller liknande situationer.

Vi erbjuder kontakt med psykolog, terapeut, behandlare och psykiatriker. Vi kan även göra snabba utredningar på HVB med hjälp av vårt team. Allt för att få rätt hjälp så snabbt som möjligt!

Välkommen till att läsa mer om Lovisagården HVB, Aminagården HVB & Valeriegården HVB.

Syfte och mål

Syftet och målet med vistelsen på 9vB är att målgruppen ska få ett individanpassat stöd och behandling utifrån sin problematik, och genom det få en fungerande social situation där inte längre vård eller behandling är behövlig.

På Lovisagården brukar en påbörja sin placering i ett lite mer intensivt tempo. målen sätts gemensamt och en kortare tid är vad vi strävar efter. Sedan ska man ha tillräckligt med verktyg och strategier för att klara sig lite mer självständigt och kan då flytta vidare till Aminagården och sedan ut i stödboende.

Målet med insatserna hos oss är att kunna stärka sin person på ett sätt att en kan flytta hem till sin familj igen eller till en egen lägenhet och fortsätta livet självständigt.

 

Exempel på vilka placeringar vi kan ta emot inom 9vB

 • Klienten har tidigare varit placerad på institution och behöver omplaceras och motiveras till vidare stödinsatser.
 • Klienten behöver stöd och motivation för att ta emot behandling för att inte fortsätta att utsätta sig för risker kopplat till alkohol, narkotika eller andra droger samt annat socialt nedbrytande beteende.
 • Klienten har svårigheter med destruktiva sociala relationer eller ett destruktivt beteendemönster.
 • Klienten är i behov stöd och motivation för att ta emot behandling i syfte till att kunna hantera och förstå socialt beteende och sociala koder för att inte hamna i impulsivt, destruktivt beteende.
 • Klienten har svårigheter kopplat till att upprätta hålla en sysselsättning och behöver därför stöd och motivation.
 • Klienten behöver stöd och behandling för att utveckla sin identitet vilket omfattar självbild, självförtroende, identitetsutveckling och kapacitet.
 • Klienten behöver stöd i att arbeta på en ökad tillit och ökad grad av trygghet och stabilitet i förhållande till sig själv och andra.
 • Klienten behöver stöd och behandling för att förstå och hantera sina egna känsloreaktioner. Både i att hantera och uttrycka känslor, positiva och negativa, gentemot sig själv och andra. Klienten behöver stöd i att utveckla förmågan till att dela med sig och komma överens, ha tilltro till andra, förmågan att klara förändringar samt reaktioner på stress.
 • Klienten behöver stöd genom behandling att hantera sinnesstämning, temperament, humör, utbrott samt självbehärskning.
 • Klienten behöver stöd och behandling för återknyta eller förstärka sociala relationer till familj och övrigt nätverk.
 • Klienten kan vara i behov av stöd och behandling inom andra områden och funktioner vilka för socialtjänsten är viktiga delar, som faller under socialtjänstens område.