VÅRA HVB

9vB driver två stycken HVB som ligger i hjärtat av Skåne. Dessa har mycket gemensamt men ändå väldigt unika på sina sätt. Familjära och engagemanget är det som för dem samman! Vår idé är att vara en platt organisation med mycket närhet. Detta möjliggör samarbete över gränser där expertisen kan delas ut där den behövs. Verksamheterna jobbar med HVB för ungdomar med problem med droger, skola, relationer eller likande.

Välkomna att läsa mer om Lovisagården HVB och Aminagården HVB!

I närheten av Malmö, Lund och Helsingborg, alltså mitt i Skåne, ligger Lovisagården HVB vackert beläget i den lilla byn Vittskövle utanför Svalöv omgärdat av vacker natur och böljande fält. Byggnaden uppfördes ursprungligen som en skola för barnen i byn men har idag renoverats till modern standard med ljusa rum, moderna möbler och öppna ytor. Det finns flera sällskapsytor för gemensamma aktiviteter, ett fullutrustat gym med fria vikter och konditionsträning. I trädgården finns ett växthus med odlingsmöjligheter samt en snickarbod med verktyg och arbetsbänkar. I anslutning till Lovisagården finns ett stort utbud av naturnära aktiviteter som fiske, naturupplevelser och viltvård.

Hos oss finns det 6 platser i en lantlig miljö med närhet till natur och aktiviteter. Verksamheten riktar sig mot pojkar 14 till 19 år som vistas i olämpliga miljöer och som har begått enstaka brott, provat på droger, har begynnande missbruk eller ett utåtagerande beteende. De kan också ha svårigheter med gränsdragningar, sociala relationer samt neuropsykiatrisk problematik.

Föreståndare är Emma Canova och fler frågor och information om placeringar kan ställas på 010-1502132

Aminagården – (Före detta Hassela Skomakaren) är ett HVB-hem, centralt beläget i Eslöv, nära till kollektivtrafik, skolor och service. Vi har 10 platser för ungdomar i åldern 15-19 år, efter placeringen har vi möjlighet att erbjuda träning i eget boende i form av utslussningslägenheter.

Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik och ungdomar som är på väg att hamna i missbruk eller kriminalitet. Det gemensamma är att vardagen inte fungerar hemma eller på tidigare boende. Aminagården tar även emot ungdomar som är i behov av utslussning efter placeringar längre hemifrån.

Målet med vår insats är att ungdomarna ska ha en trygg, utvecklande och kärleksfull tillvaro under tiden hos oss.  Genom att ge den unge kunskaper om sig själv, sin historia och sin aktuella situation rustas den unge för ett fungerande socialt liv efter placeringen.

För att underlätta relationsskapandet arbetar och bor vi med ungdomarna flera dygn i sträck. Alla ungdomar går i grundskola eller gymnasium utanför boendet. Vårt arbete utgår ifrån Rädda Barnens TMO, trauma medveten omsorg, där fokus läggs på trygghet, relationer och coping. Vi arbetar också med normalisering där ungdomarna får vara med och ta del av de vardagliga sysslorna i hemmet och genom uppmuntran till fritidssysselsättning utanför hemmet.

Vårt arbete bedrivs av behandlingspedagoger och socionomer med mottot:

Det finns inga hopplösa fall, bara hopplösa situationer, och situationer kan förändras.

Föreståndare är Yvonne Svedman och vid förfrågningar nås hon på 010-1502133

hammer-img

Exempel på vilka placeringar vi kan ta emot:

 • Klienten har tidigare varit placerad på institution och behöver omplaceras och motiveras till vidare stödinsatser.
 • Klienten behöver stöd och motivation för att ta emot behandling för att inte fortsätta att utsätta sig för risker kopplat alkohol, narkotika eller andra droger samt annat socialt nedbrytande beteende.
 • Klienten har svårigheter med destruktiva sociala relationer eller ett destruktivt beteendemönster.
 • Klienten är i behov stöd och motivation för att ta emot behandling i syfte till att kunna hantera och förstå socialt beteende och sociala koder för att inte hamna i impulsivt, destruktivt beteende.
 • Klienten har svårigheter kopplat till att upprätta hålla en sysselsättning och behöver stöd och motivation i det.
 • Klienten behöver stöd och behandling för att utveckla sin identitet vilket omfattar självbild, självförtroende, identitetsutveckling och kapacitet.
 • Klienten behöver stöd i att arbeta på en ökad tillit och ökad grad av trygghet och stabilitet i förhållande till sig själv och andra.
 • Klienten behöver stöd och behandling för att förstå och hantera sina egna känsloreaktioner. Både i att hantera och uttrycka känslor, positiva och negativa, gentemot sig själv och andra. Klienten behöver stöd i att utveckla förmågan till att dela med sig och komma överens, ha tilltro till andra, förmågan att klara förändringar samt reaktioner på stress.
 • Klienten behöver stöd genom behandling att hantera sinnesstämning, temperament, humör, utbrott samt självbehärskning.
 • Klienten behöver stöd och behandling för återknyta eller förstärka sociala relationer till familj och övrigt nätverk.
 • Klienten kan vara i behov av stöd och behandling inom andra områden och funktioner vilka för socialtjänsten är viktiga delar och som faller under socialtjänstens område.

Syftet och målet med vistelsen på Lovisagården är att målgruppen ska få ett individanpassat stöd och behandling utifrån sin problematik och genom det få en fungerande social situation där inte längre vård eller behandling är behövlig.

Behandlingen

För att läsa mer om innehållet i vår behandling klicka här!