Vår behandling

9vB har som mål att ge vård och individanpassad behandling på våra HVB coh stödboende i Skåne och Småland. Behandlingen riktar sig till ungdomar och unga vuxna med exempelvis problem med droger, kriminalitet, NPF eller enligt vår målgrupp.

Behandlingsinnehåll
  • Multisystemisk
  • Art, HAP, MI, KBT, 12-steg
  • Strukturerad behandlingsprocess
  • Individanpassad
  • Miljöterapi

 

Läs mer om innehållet i behandlingen och om vår behandlingsprocess.

 

För vidare läsning finner du här en mer fördjupad beskrivning av behandlingen.

Strukturen

Vi tror att det viktigaste är en strukturerad behandlingsprocess och att den är imperativ. I processen använder vi evidensbaserade metoder, hög kompetens och samlad erfarenhet för att skapa en terapeutisk behandlingsmiljö. Varje individ får möjlighet till att förändra och påverka sin egen situation till en bättre och mer välfungerande livssituation.

Vi utgår givetvis från BBiC. 9vB strävar efter att undvika en institutionell prägel. Varje ungdom skall bli sedd utifrån sina egna förutsättningar och behov. Detta gör vi genom att skapa trygghet och behandla den enskilde med respekt oavsett vilka behov eller förutsättningar som klienten har. Stor vikt läggs även på miljön där det ska kännas som ett hem – där man kan trivas.