Vår behandling

Vi har som mål att ge vård och individanpassad behandling genom HVB, stödboenden och öppenvård i Skåne och Småland. Behandlingen riktar sig till ungdomar och unga vuxna som exempelvis har hamnat snett i skolan eller socialt, problem med droger, en begynnande kriminalitet och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Behandlingsinnehåll
  • Multisystemisk
  • Art, HAP, MI, KBT, 12-steg, etc
  • Strukturerad behandlingsprocess
  • Individanpassad
  • Miljöterapi

Läs mer om innehållet i behandlingen och om vår behandlingsprocess.

 

För vidare läsning finner du här en mer fördjupad beskrivning av behandlingen.

Strukturen

Vi tror att det viktigaste är en strukturerad behandlingsprocess och att den är obligatorisk. I processen använder vi vetenskapliga metoder, hög kompetens och samlad erfarenhet för att skapa en terapeutisk behandlingsmiljö. Varje individ får möjlighet att förändra och påverka sin egen situation till en bättre och mer välfungerande vardag.

På 9VB strävar vi efter att skapa en naturlig behandlingsmiljö, där ungdomen kan känna sig avslappnad. Alla ska bli sedda utifrån sina egna förutsättningar och behov. Detta gör vi genom att skapa trygghet och behandla varje individ med respekt. Oavsett vilka förutsättningar som ungdomen har. Stor vikt läggs även på miljön som ska kännas som ett hem – där man kan trivas. Vi utgår givetvis från BBiC, ”barns behov i centrum”, som är ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård.