Alla förtjänar

drömmar, mod & möjligheter.

Läs mer om oss

HVB

Våra HVB finns i närheten av Malmö, Helsingborg och Lund. Varje hem har sin egen inrikting, men de grundläggande värderingarna är gemensamma. De är varma och hemtrevliga miljöer där den boende får vara delaktig. Med en strukturerad vardag och behandling.

Läs mer om HVB »

Öppenvård

Med vår öppenvård finns vi när det behövs, där det behövs. Dygnet runt och alla dagar i veckan. Vi jobbar ute på plats för att hjälpa ungdomar i omgivningarna de lever i. Exempelvis i familjen, där vi stöttar alla medlemmar för att skapa en bättre situation.

Läs mer om Öppenvård »

Stödboende

Vi har fyra stödboenden i Skåne, med lägenheter i Eslöv och Marieholm. De finns för allt från utsluss och eftervård till att lösa andra särskilda behov. Vi jobbar med en strukturerad planering tillsammans med de boende, som är mellan 17-20 år och dess anhöriga.

Läs mer om stödboende »

Din tid är nu

Alla förtjänar möjlighet till förändring och en chans att få jaga sina drömmar. Ibland står saker i vägen på resan, och då kan man behöva lite stöd för att komma vidare. Stöd för att övervinna en rädsla och hjälp att bygga upp sitt mod.

För att möjliggöra detta ger vi vård och behandling på våra HVB och stödboenden i Skåne och Småland. Behandlingen riktar sig till ungdomar och unga vuxna där varje individ får möjlighet till att förändra och påverka sin egen situation till det bättre.

Läs mer om vår behandling

En lyckad vårdkedja

I varje behandling förändras behoven under tiden. Det är ett tecken på framsteg. Därför måste det också finnas en flexibel vårdkedja, som fortsätter att anpassa insatserna efter situationen. Genom att alltid sätta ungomen i första hand kan vi erbjuda en trygg vård, med den bästa möjligheten att lyckas.

Läs mer om vårdkedjan