Vårdkedjan

Genom en vårdkedja är vi övertygade om att klienten har större möjligheter att få ett gott behandlingsresultat. Vår vårdkedja sätter klientens process och behov i första hand och vi kan erbjuda trygg vård och kvalitativa insatser efter vårdbehovets förändring under placeringstiden.

Vårdkedjan

Vårdkedjan kan se ut som följer

  • Akutbehov
  • Utredning/Kartläggning
  • HVB
  • Utsluss HVB
  • Stödboende
  • Öppenvård

Arbetssätt

9vB har HVB, Stödboende, familjebehandling,  öppenvård och kontaktpersoner som har nära samverkan mellan varandra. Vårdkedjan skapar en trygghet för ungdomen. Trots att behovet förändras behöver inte ungdomens tilvaro förändras nämnvärt. Hen kan ha samma behandlingsmetoder, kontaktpersoner och terapeuter trots hen flyttar vidare. Detta ökat stabiliteten för personen och det önskade resultatet kan komma snabbare.

Ett exempel på en vårdkedja mellan olika vårdinsatser kan vara att en person får hjälp i ett akut skeende, och sen mår bättre och får då anpassat stöd i HVB för att därefter påbörja ett självständigare liv i ett stödboende.