Aminagården HVB

Före detta Hassela Skomakaren, nu Aminagården, är ett HVB i Skåne. Centralt beläget i Eslöv med närhet till kollektivtrafik, skolor och service. Vi har 8 platser för ungdomar i åldern 15–19 år – efter placeringen har vi möjlighet att erbjuda träning i eget boende, i form av stödboende.

Aminagården HVB i Skåne

Placerat centralt i Eslöv med närhet till kollektivtrafik, skolor och service.

  • Killar & tjejer 15–19 år
  • 8 platser
  • Risk att hamna i eller precis tagit sig ur olämpliga miljöer
  • Psykosocial problematik
  • Provat på eller slutat med droger
  • Neuropsykiatrisk diagnos

Vem brukar bo här?

Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik och som har provat på eller tidigare haft problem med droger eller kriminalitet. Motivationen är där, en del verktyg finns och det som behövs är stöd, peppning och möjligtvis lite fler verktyg och sätt att tillämpa dem på. Hos oss har man redan en rätt fungerande vardag med skola, praktik eller liknande. Finns inte detta kan vi hjälpa till att fixa det men det samlade är att det går att upprätthålla en ok vardag.  Man kan exemplevis varit placerad tidigare där man fått lite saker på plats, omsorgsstödet kanske inte riktigt fungerar hemma eller som ett mellansteg innan stödboende och ett större egenansvar. Aminagården tar även emot ungdomar som är i behov av utslussning efter placeringar längre hemifrån.

Eget rum & intergritet

Hos oss får du ett eget ljust och fräscht rum. Det går att låsa innifrån och även utifrån när du inte är i rummet. Rummen har wi-fi, skrivbord och förvaring. Det är utrustat med en bekväm säng och det sitter saker på väggarna. Det går att komma med förslag hur man önskar ha det i sitt rum.

Husen har utrymmen där man kan dra sig undan men även där man kan umgås. Du kan välja själv hur du vill ha det.

Aktivitet & fritid

Vi har gymkort på olika gym samt medlemskap i föreningar. Vi ser att det bästa är om man börjar sina aktiviteter hos oss men sedan är strävan att komma ut i traditionella gym, klubbar och föreningar.

Vi har väldigt mycket olika aktiviteter. Friluftsliv och natur som ett där vi försöker varva ner och njuta av det som finns nära oss. Vi åker i väg på övernattningar och kollon och vi kör exempelvis också go-cart, spelar bowling och går och ser matcher.

Målet för placeringen

Målet med vår insats är att ungdomarna ska ha en trygg, utvecklande och kärleksfull tillvaro under tiden hos oss.  Genom att ge den unge kunskaper om sig själv, sin historia och sin aktuella situation rustas den för ett fungerande socialt liv efter placeringen.

För att underlätta relationsskapandet arbetar och bor vi med ungdomarna flera dygn i sträck. Alla ungdomar går i grundskola eller gymnasium utanför boendet. Vårt arbete utgår ifrån Rädda Barnens TMO, trauma medveten omsorg. Där läggs fokus på trygghet, relationer och coping. Vi arbetar också med normalisering där ungdomarna får vara med och ta del av de vardagliga sysslorna i hemmet, och genom uppmuntran till fritidssysselsättning utanför hemmet.

För mer information kontakta:

Aminagården HVB
aminagarden@9vb.se
0413-19155

Föreståndare:        Emma Sotomayor
                                  emma.sotomayor@9vb.se

Bitr föreståndare: Moa Lundbrant
                                 moa.lundbrant@9vb.se

 

För placeringsfrågor kontakta:

placering@9vb.se
010-1502136