Om oss

Vi är det lilla vårdföretaget, som är små nog att göra stor skillnad. Vår övertygelse är att varje individ bär på förutsättningarna att förbättra sin livssituation och vardag. Därför arbetar vi med mindre grupper för att ge rätt stöd – som ökar möjligheterna att ta tillvara på varje persons kompetens. För såväl klienter som anställda på våra HVB och stödboenden i Skåne och inom öppenvården i södra Sverige.

Ord som styr vår verksamhet

Vi tror på 

  • -Hållbarhet
  • -Engagemang
  • -Delaktighet
  • -Tillit

Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Drömmar

Alla förtjänar att kunna drömma. Att leva ett liv som kan fyllas av inspiration om hur livet ska vara. För drömmar skapar mening och riktning. Stora som små. Därför tycker vi det är en rättighet att få ha drömmar och ges möjligheten att följa dem.

Mod

Alla förtjänar att få vara modiga i sitt liv. Att våga inse sin rädsla och ha kraften att gå emot den. Mod att stå för vem man är. Mod att följa sitt hjärta. Det krävs träning för att kunna göra det. Vi tycker det är en rättighet att vara tillräckligt trygg för att våga vara modig.

Möjligheter

Alla förtjänar möjligheter. Att klara sin skolgång, följa sina drömmar och växa upp tryggt och säkert för att bli den man vill vara. Rätt verktyg att hantera livet är en form av möjlighet som vissa inte fått. Självkänsla och mod är sådana verktyg många saknar under sin uppväxt. Vi ser det som en rättighet att förstå och kunna använda sig av de möjligheter som finns.

En delaktig kultur

Vår arbetskultur är ledstjärnan i vardagen. Vi analyserar situationer tillsammans och skapar förutsättningar att nå våra mål genom delaktighet. I personalgruppen, organisationen, med klienter och uppdragsgivare. Det är ett måste för att vår verksamhet ska lyckas.

Vi jobbar mycket med att skapa en gemensam bild av vårt uppdrag och hur vi ska hantera problem. Genom att organisera oss organiskt tar vi tillvara på allas engagemang, kompetens och erfarenheter. Det gör att vi trivs med arbetet, identifierar oss med verksamheten och drivs till att göra vårt bästa.

Genom en konkret förankring i värdegrunden och vårt etiska förhållningssätt bygger vi tillsammans den norm och kultur som ska gälla i vår verksamhet. Denna norm ligger sedan som ram för vårt ansvar och arbetssätt.