Om oss

9vB driver HVB och öppenvård i södra Sverige samt stödboende i Skåne. Vi arbetar utifrån övertygelsen att varje individ bär på stor kunskap och goda förutsättningar att förbättra livssituationen i sin vardag. Med rätt stöd kan vi öka möjligheterna för alla att ta vara på sin sanna kompetens. Såväl för klienter som anställda.

Ord som styr vår verksamhet
  • Hållbarhet
  • Engagemang
  • Delaktighet
  • Tillit

Läs vidare om vårt kvalitetsarbete.

Drömmar !

Alla förtjänar att kunna drömma. Att få leva ett liv där drömmar kan frodas, att en blir inspirerad och att en gnista finns för att bli den en själv tänker att man ska vara. Vi tycker att alla har en rättighet att få våga drömma stort och tro att det finns en mening att försöka jaga sin dröm.

Mod !

Alla förtjänar att få vara modiga i sitt liv. Mod att gå emot sin rädsla och först ha mod att våga se att en är rädd. Det krävs träning och trygghet att kunna vara modig. Vi tycker att det är en rättighet att få möjlighet att vara trygg nog att våga vara modig. Modig nog att jaga sin dröm. Modig nog att stå för vad en är. Modig nog att följa sitt hjärta.

Möjligheter !

Alla förtjänar möjligheter. Möjligheter att jaga sina drömmar, att klara sin skola, att växa upp tryggt och säkert och bli den man vill vara. Verktyg att hantera livet är en form av möjlighet, en möjlighet som vissa inte fått. Självkänsla och mod är möjligheter, möjligheter allt för många blir berövade på under sin uppväxt. Det är en rättighet att få och kunna använda sig av de möjligheter som finns.

Genom en konkret förankring i värdegrunden och vårt etiska förhållningssätt bygger vi tillsammans den norm och kultur som ska gälla i vår verksamhet. Denna norm ligger sedan som ram för vårt ansvar och arbetssätt. Arbetet tar plats på HVB i Södra Sverige i huvudsak Skåne, Öppenvård i Södra Sverige och Stödboende i Skåne.

Vi jobbar helt enkelt väldigt mycket med vår gemensamma bild av vårt uppdrag och hur vi ska angripa problem eller situationer. Vårt arbete är att skapa en bra norm och kultur och denna är sedan vår ledstjärna i vardagen. Vi tror nämligen att detta gör att vi drivs till att göra det bästa genom en stark identifiering med verksamheten, genom att vi har en gemensam moral och att vi alla får en inneboende tillfredsställelse av just vårt arbete. Genom att organisera oss organiskt tar vi till vara på allas engagemang, kompetens och erfarenheter. Vi analyserar situationer tillsammans och skapar mål och medel att nå målen genom delaktighet. Delaktighet i personalgrupp, organisation, klienter och uppdragsgivare är ett måste för att vår verksamhet ska kunna leva.