Stödboende

Bild på ungdomar.
Vi tar emot
 • Ungdomar som har kommit som ensamkommande till Sverige
 • Ungdomar som tidigare varit placerade för social problematik
 • Ungdomar som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation
 • Flickor och pojkar 17-20 år

En bra plats i livet

Ett stödboende är så likt ett eget boende som möjligt, men med just mer stöd. En lugn plats att växa och mogna på för att komma vidare i livet. De används för utslussning, eftervård eller en helt egen insats. Här ställs därför större krav på ungdomen för att få flytta in och bo kvar i bostaden. Det är viktigt att ta stort eget ansvar, och följa de regler som finns för att bibehålla en bra vardag. Vi driver stödboende i Skåne med fyra lägenheter i Eslöv och Marieholm.

Vad krävs för att placeras på stödboende?

Det här gäller enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboenden: ”Ett stödboende ska endast ta emot barn och unga i åldern 16-20 år som huvudsakligen behöver stöd för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. De barn och unga som tas emot ska i stor utsträckning kunna klara av sin dagliga livsföring utan hjälp.” Det innebär att ungdomen måste vara väl förberedd och uppvisa tecken på att kunna vara självständig.

Vilka vänder vi oss till?

På vårt stödboende i Skåne kan unga som har kommit som ensamkommande till Sverige bli placerade. Antingen direkt eller från annat boende. Det kan också vara unga som tidigare varit placerade för social problematik på HVB, SIS eller liknande och är redo att leva mer självständigt. Vi hjälper även unga som lever i en problematisk hemsituation eller befinner sig i olämpliga miljöer.

Bostäderna

Våra lägenheter i Skåne är modernt inredda och välrenoverade enrummare med all nödvändigt utrustning. De har har balkong, tv, Wi-fi och toalett. Alla har separata kök med matplats. Det finns även möjlighet att ordna möbler och annan utrustning som önskas till bostaden.

Stödprocessen

Vi arbetar med en systematisk behandlingsprocess i sex delar. Detta för att få struktur i det stöd som behövs och var i processen ungdomen befinner sig just nu. I stödboendet handlar det om att erbjuda stöd snarare än behandling, eftersom ungdomen redan ska vara självständig.

Läs mer om den här »

Mål med vistelsen

 • Ungdomarna ska ha en trygg, utvecklande och kärleksfull tillvaro under tiden hos oss.
 • Ge varje ungdom kunskaper för att förstå sig själv, sin historia och sin aktuella situation.
 • Även stödja ungdomen för att kunna tillämpa detta självständigt och påverka sin framtid i en positiv riktning.

Hur jobbar vi?

Vi utgår från ett ADL-schema som görs på veckobasis tillsammans med den boende. Den som ansvarar över processen är en tilldelad kontaktperson. Kontaktpersonens uppdrag är ha veckomöten med ungdomen angående planering av behov för kommande vecka och finnas där som hjälp för dagliga rutiner.

Tillsammans lägger vi upp en planering för vilket behov som finns av fysisk närvaro med personal. Det kan vara allt från minst 5 timmar i veckan till 15. Vi utför även drogtester där detta önskas av ungdomen som en del i att bibehålla sin drogfrihet. Kontaktpersonen upprättar tillsammans med den placerade en genomförandeplan som bygger på mål för de kommande 6 veckorna. Målen bygger på de övergripande målen från vårdplanen.

Varje vecka handlar ungdomen mat själv i butik, där personal närvarar för att betala produkterna. De får en budget och ansvar över sin egen inköpslista. Vid behov ger vi även utökat stöd för matlagningen.

 

Ungdomen får stöd att

 • Sköta sin skolgång eller praktik/arbete.
 • Själv sköta ett hushåll och de rutiner ett vardagsliv kräver med enbart visst stöd från personal.
 • Ha en fungerande relation med sina föräldrar (i de fall detta är en relevant målsättning).
 • Avhålla sig från droger och kriminalitet av egen förmåga, med stöd från personal.
 • Respektera andra människors lika värde, olikheter och skilda förutsättningar.
 • Fungera som demokratiska samhällsmedborgare.
 • Få hjälp och stöd att använda strategier för att möta livets olika situationer.
 • Skapa förutsättningar för ökad självtillit och självförtroende.
 • Vara integrerad i vårt ekonomiska, sociala, politiska och kulturella system.
 • Ha kunskaper om grundläggande fysisk hälsa.

 

För mer information kontakta:

9vB Stödboende
stodboende@9vb.se
0413-19155

Föreståndare:        Moa Lundbrandt
                                  moa.lundbrant@9vb.se

Bitr föreståndare: Joakim Nilsson
                                  joakim@9vb.se

För placeringsfrågor kontakta:

placering@9vb.se
010-1502136