Öppenvård

Öppenvård erbjuds individanpassat i olika former. Dels kan det vara som en fortsättning efter placering hos oss på HVB där insatsen fortsätter som ett hjälp att slussa ut och anpassa individen för livet.

Det kan också vara en form av familjebehandling där de anhöriga kan få stöd, råd och samtal för att förberedas inför hemkomst. Det kan även vara behandling för familjen utifrån att de ska stärkas och fungera bättre i sig.

Vidare erbjuder vi behandling för de som inte behöver vara placerad utan upplever att hen klarar av att vara kvar i den miljö de befinner sig nu. I de fallen kommer vi antingen ut till hemmet eller så kommer vederbörande till vår mottagning.

Eftervård

Familjebehandling

Individanpassad behandling