Öppenvård

Två personer vid en lägereld vid en sjö.
Grundförutsättningar för vår öppenvård
  • Vi är tillgängliga 24/7
  • Vi jobbar i systemen och ute i nätverken
  • Vi följer en strukturerad behandlingsprocess
  • Vi jobbar med samtal, aktiviteter och liknande
  • Individanpassade insatser
  • kostnadsseffektivt

Vår öppenvård

Vi erbjuder individanpassad öppenvård i hela Skåne och till och med i hela Sverige.. Det kan vara en fortsättning efter placering hos oss, familjebehandling eller öppenvård i hemmet. Vår öppenvård är tillgänglig dygnet runt, 24/7 365 dagar om året.

Vår öppenvård är väldigt kostnadseffektiv och vi kan erbjuda insatser till en kostnad som är lägre än de flesta andra men med bibehållen kvalité. Detta eftersom vi har låga grundkostnader och har möjlighet att anpassa oss helt efter insatsen och dess omfattning.

Öppenvård

Vår öppenvård i Skåne arbetar med att skapa relationer till ungdomen och hens nätverk och sedan gemensamt vägar att uppnå de uppsatta mål. Vi är i huvudsak involverade i alla nätverk som ungdomen har. Istället för att ta ungdomen från sina situationer kommer vi in i situationerna för att stötta och hjälpa ungdomen att välja vägar som leder till varaktig förändring.

Vi bygger nära relationer & samarbetar nära  med  skola, arbetsplats, praktikplats, sjukvård, BUP  och framförallt familjen. Vi jobbar i ungdomens liv snarare än att lyfta ut ungdomen. Vi vistas med ungomen i skolan och i familjen/hemmet för att stötta där det behövs snarare än att föra samtal och ha aktiviteter utanför ungdomens vanliga livssituationer. Vår öppenvård har idag klienter i Malmö, Lund och Helsingborg.

 

Utsluss

Efter en vistelse på HVB eller i Stödboende kan det behövas fortsatt stöd i anpassningen till vardagen. Även om syftet med placeringen hela tiden har varit att uppnå självständighet, kan det ibland saknas vissa färdigheter för att klara av vardagen helt ensam eller i sin vanliga kontext.

För att minska trappsteget ut i vardagen finns vi kvar med vår behandlingsprocess och individanpassade metoder som fortsatt stöd. Personen får då en mildare övergång eftersom hen kan förhålla sig till samma kontaktperson och samma behandlingstanke istället för att vara helt ensam eller få en ny liknande insats med känd aktör. Vi sätter upp individanpassade mål och vilken typ av stöd som behövs beror på den vardag personen står inför. Oftast behåller hen samma samtalskontakt med initialt samma frekvens, hen får hjälp med en veckoplanering och även annat som behövs för att bli självständig eller klara av livet i familjen.

Familjebehandling

Vi jobbar med att bygga samarbete mellan viktiga vuxna och personer i nätverken för att minska problematiken kring klienten. Vi vet att föräldrar och andra vuxna är de viktigaste personerna i en förändringsprocess.  Jobbet med att stötta familjen och andra aktörer i förändringsarbetet är den viktigaste delen för varaktig förändring. Vi gör planer och mål tillsammans med familj & ungdom för att sedan driva processen framåt. Interventioner genomförs i samarbete med familjen, i familjen och stöd finns genom hela behandlingen.

Vi arbetar hemma hos familjen på tider som passar deras vardagliga schema. Det kan vara dag, natt eller morgon. Vi finns också alltid tillgängliga, dygnets alla timmar för handledning och stöd. Den ansvarige behandlaren  stöttar föräldrar och viktiga personer att bygga upp sätt att kommunicera och strukturera vardagen.

För mer information kontakta:

9vB Öppenvård
oppenvard@9vb.se

Ansvarig:                Joakim Nilsson
                                   joakim@9vb.se

Ansvarig:               Emma Sotomayor
                                  emma.sotomayor@9vb.se

För placeringsfrågor kontakta:

placering@9vb.se
010-1502136

 

Vi har idag öppenvård i Malmö, Öppenvård i Lund,  Öppenvård i Helsingborg & Öppenvård i hela Skåne samt södra Sverige.