Öppenvård

Öppenvård erbjuds individanpassat i olika former. Dels kan det vara som en fortsättning efter placering hos oss på HVB där insatsen fortsätter som ett hjälp att slussa ut och anpassa individen för livet.

Det kan också vara en form av familjebehandling där de anhöriga kan få stöd, råd och samtal för att förberedas inför hemkomst. Det kan även vara behandling för familjen utifrån att de ska stärkas och fungera bättre i sig.

Vidare erbjuder vi behandling för de som inte behöver vara placerad utan upplever att hen klarar av att vara kvar i den miljö de befinner sig nu. I de fallen kommer vi antingen ut till hemmet eller så kommer vederbörande till vår mottagning. Öppenvård i hemmet erbjuder vi i hela Skåne. Vårt Team betår av Socionomer, behandlingspedagoger och terapeuter. Vi har även möjlighet till att göra utredningar med hjälp av psykiatriker och psykolog. Just nu sker detta på distans.

Utsluss

Efter en vistelse på HVB eller i Stödboende kan en behöva fortsatt stöd för anpassningen till vardagen. Även fast syftet hela tiden är att uppnå självständighet kan det ibland saknas vissa färdigheter för vardagen helt ensam eller i sin vanliga kontext. Vi kan då finnas kvar med vår behandlingsprocess och individanpassa metoder som stöd. Individanpassade mål sätts upp och vilken typ av stöd som behövs. Exempelvis behåller man samtalskontakt veckovis, vi kan finnas som stöd vid social exponering och vi kan hjälpa till med att jobba med nätverket för att vidmakthålla de resultat man uppnått.

Familjebehandling

Vi har stora möjligheter att involvera familjen vid en insats och vi kan även följa med som ett stöd efter avslutad insats på HVB eller Stödboende.