Öppenvård

Två personer vid en lägereld vid en sjö.
Vi arbetar med att
  • Vara tillgängliga 24/7
  • Verka i systemen och ute i nätverken
  • Följa en strukturerad behandlingsprocess
  • Jobba med samtal och aktiviteter
  • Anpassa insatserna efter individen
  • Arbeta kostnadseffektivt

Vi finns där du behöver oss

Vår öppenvård skapar rätt förutsättningar i det verkliga livet. Vi är involverade i alla nödvändiga sociala sammanhang. Och tillsammans hittar vi vägar för att nå de uppsatta målen. Istället för att ta personen från olika situationer finns vi på plats – för att hjälpa till att nå en varaktig förändring.

Vi bygger nära relationer och samarbetar med arbetsplats, skola, praktikplats, sjukvård, psykiatri och framförallt familjen. Vi vistas med personen i vardagen för att stötta där det behövs – snarare än att föra samtal och ha aktiviteter på andra platser.

Dygnet runt, året runt

Vi erbjuder öppenvård i hela södra Sverige och har idag ungdomar och vuxna i bland annat Malmö, Lund och Helsingborg. Syftet med vården är som fortsättning efter placering i boende, som del i en familjebehandling eller en helt enskild insats. Oavsett situation är vår öppenvård tillgänglig 24 timmar om dygnet, alla dagar om året.

För att alltid erbjuda en kvalitativ vård anpassar vi insatsen efter personens behov. Vår stora flexibilitet i organisationen ger oss möjlighet att behandla mer individanpassat och kostnadseffektivt.

 

Utslussning

Efter en vistelse på HVB, behandlingshem eller i Stödboende kan det behövas fortsatt stöd i anpassningen till vardagen. Även om syftet med placeringen hela tiden har varit att uppnå självständighet, kan det ibland saknas vissa färdigheter för att klara av vardagen helt ensam.

För att minska trappsteget ut i vardagen finns vi kvar med vår behandlingsprocess och individanpassade metoder som fortsatt stöd. Personen får då en mildare övergång eftersom den behåller samma kontaktperson och behandlingstanke. Istället för att vara helt ensam, eller få en ny liknande insats med någon okänd.

Vi sätter upp individanpassade mål och stöd beroende på vardagen personen står inför. Oftast behålls samtalskontakten initialt med samma frekvens som på boendet. Även hjälp med veckoplanering och annat som behövs för att bli självständig, eller klara av livet i familjen.

Familjebehandling

Vi jobbar med att bygga samarbete mellan viktiga vuxna och personer i nätverken för att göra ungdomens vardag lättare. Vi vet att föräldrar och andra vuxna är de viktigaste personerna i en förändringsprocess. Jobbet med att stötta familjen och andra aktörer är den viktigaste delen för en varaktig förändring. Vi gör planer och mål tillsammans med familjen och ungdomen för att sedan driva processen framåt. Interventioner genomförs i samarbete med familjen, och stöd finns genom hela behandlingen.

Vi arbetar hemma hos familjen på tider som passar deras vardagliga schema. Det kan vara dag, natt eller morgon. Utöver det finns vi också alltid tillgängliga dygnet runt, för handledning och stöd. Den ansvarige behandlaren stöttar föräldrar och viktiga personer att kommunicera och strukturera vardagen.

Missbruksbehandling

För personer som är över 18 år erbjuder vi även missbruksbehandling i öppen form.

r placeringsfrågor kontakta:

placering@9vb.se
010-1502136

För mer information kontakta:

9vB Öppenvård
oppenvard@9vb.se

Emma Sotomayor – Ansvarig
emma.sotomayor@9vb.se

Joakim Nilsson
joakim@9vb.se

Vi erbjuder öppenvård i hela södra Sverige.