Alla förtjänar

Drömmar, mod & möjligheter.

Läs mer om oss

HVB

Vi driver HVB i Skåne med närhet till Malmö, Helsingborg & Lund. Dessa har mycket gemensamt men är ändå väldigt unika. Familjär atmosfär och delaktighet är det som för dem samman. Vi följer en strukturerad behandlingsprocess och strukturerad vardag.

Läs mer om HVB »

Öppenvård

Vår öppenvård jobbar där och när det behövs. Vi jobbar ute i systemen och i nätverken för att stärka klientens förmågor att verka just där. Till exempel jobbar vi i familjen med att stärka klienten i familjen och vi jobbar med att stärka familjen till att kunna stödja sina medlemmar.Vi är tillgängliga 24/7

Läs mer om Öppenvård »

Stödboende

Vårt stödboende i skåne med 4 lägenheter i Eslöv och Marieholm. Stödboendet är till för utsluss, eftervård eller en helt egen insats. Vi jobbar med en strukturerad planering tillsammans med den placerade. Målgruppen är 17-20 år.

Läs mer om Stödboende »

Möjlighet till förändring

Alla förtjänar möjlighet till förändring och att få ha en dröm att jaga. Ibland kan saker stå i vägen på ens resa och ibland kan man behöva lite stöd för att komma över en rädsla, stöd som hjälper en att bygga upp sitt mod.

För att hjälpa till att möjliggöra detta ger vi vård och behandling på våra HVB & stödboende i Skåne och Småland. Behandlingen riktar sig till ungdomar och unga vuxna där varje individ får möjlighet till att förändra och påverka sin egen situation till det bättre.

Läs mer om vår behandling

Vårdkedjan

Genom en vårdkedja är vi övertygade om att klienten har större möjligheter att få ett gott behandlingsresultat. Vår vårdkedja sätter klientens process och behov i första hand och vi kan erbjuda trygg vård och kvalitativa insatser efter vårdbehovets förändring under placeringstiden.

Läs mer om vårdkedjan