Om Oss

Vi på 9vB tror att individer har otroligt mycket kunskap och förutsättningar att skapa väldigt bra situationer. Oftast mer än man själv kanske tror. Detta gäller alla, klienter som anställda. Vi vill därför skapa möjligheter för alla att ta till vara på sin sanna kompetens. Genom en konkret förankring i värdegrunden och vårt etiska förhållningssätt bygger vi tillsammans den norm och kultur som ska gälla i vår verksamhet. Denna norm ligger sedan som ram för vårt ansvar och vårt arbetssätt. Arbetet tar plats på HVB i Södra Sverige i huvudsak Skåne, Öppenvård i Södra Sverige och Stödboende i Skåne.

Vi jobbar helt enkelt väldigt mycket med vår gemensamma bild av vårt uppdrag och hur vi ska angripa problem eller situationer. Vårt arbete är att skapa en bra norm och kultur och denna är sedan vår ledstjärna i vardagen! Vi tror nämligen att detta gör att vi drivs till att göra det bästa genom en stark identifiering med verksamheten, genom att vi har en gemensam moral och att vi alla får en inneboende tillfredsställelse av just vårt arbete.

De ord som styr Vår verksamhet är:

Hållbarhet

Engagemang

Delaktighet

Tillit

Värdegrund & etiskt förhållningssätt

Hållbarhet genom:

Boende

– Ge dem rätt stöd vid rätt tillfälle

– Tillgodose adekvata verktyg för

långvariga resultat

– Tillräckliga insatser direkt

– Våga inte ge upp

Miljö

– Återanvända

– Laga & köpa in ”lagom” med mat

– Sträva efter miljöcertifiering

– Hushålla med våra resurser

Så som vatten, värme, mat, bränsle

Socialtjänst

– Föra nära dialog för att hitta rätt insats

– Lyssna och anpassa oss efter önskemål för att skapa nöjdhet och resultat

– Gemensamt hitta rätt vårdlängd

Personal

– Genom att ha rätt schema

– Kompetensutveckla

– Erbjuda och efterfråga delaktighet

– Visa på transparens och jämnstäldhet

Engagemang – Genom att:

– Genomföra aktiviteter som efterfrågas och som är intressanta

– Matcha behandling till individ – så att rätt behandling når rätt person

– Med hjälp av miljöterapeutiska program som byggs upp med diplomeringar som sedan leder till vidare aktivitet säkerställs att mening byggs in i aktiviteterna.

Delaktighet – genom att:

– Tillsammans utforma norm, värderingar & kultur

– Kontinuerligt följa upp behov hos intressenter

– Mötas och diskutera scheman, aktiviteter & regler

– Bjuda in till utvecklingsarbete

– Skapa en gemenskap & familjär stämning

Tillit – genom att:

– vara rädda om vår miljö på HVB-hemmet

– hålla ordning

– Efterleva de rutiner vi gemensamt satt upp

– Komma i tid och vara delaktig

– ta ansvar för vårt eget arbete

– se vad som behöver göras och genomföra

Företagsinformation

Företagsnamn & kontakt

9vB Sverige AB

Vittskövle 1145

268 90 Svalöv

info@9vb.se

010-1502130

Vi har idag ca 12 stycken anställda.

Se https://www.allabolag.se/5569807158/9vb-sverige-ab för Organisationsnummer, Bolagsform, säte, Bokslut, Nyckeltal och vinstmarginal.